רונן כהן
כללי
  • ברחתי 0 פעמים
  • מתכנן 3 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (0)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
חדרים בתכנון (3)
# שם מיקום הערות
1 אלנבי 28 תל אביב חמישי עם סיגי וקרן מןזמנים להצטרף
2 הנגאובר פתח תקווה, אילת חמישי מוזמנים להצטרף
3 לנקות את מר ריצ'באום אבן יהודה בשבוע הקרוב