Chen Milan
כללי
  • ברחתי 6 פעמים
  • מתכנן 1 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (6)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 פארק היורה ראשון לציון 60 - 2 מתאים לילדים (עם בת ה 7)
2 הצוללת רחובות, באר שבע 55 - 8 מתאים לילדים (עם בת ה 7)
3 הנגאובר פתח תקווה, אילת 65 לפני 4 שנים 10 היה נחמד לחדר ראשון
4 אנתרקס ראשון לציון 70 לפני 3 שנים 9 מאוד מאוד מאוד קשה ולא אינטואטיבי
5 לכודים בזמן תל אביב 55 לפני 3 שנים 2 מתאים לילדים (עם בת ה 7)
6 עיר החוטאים תל אביב, חיפה 57 לפני 3 שנים 1 חדר ראשון עפ המשפחה
חדרים בתכנון (1)
# שם מיקום הערות
1 מוטל פנורמה תל אביב -