Daniel Tshuva
כללי
  • ברחתי 19 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (19)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 קגב תל אביב - - 10 -
2 האתגר: פיראטים הרצליה - - 8 -
3 המאה נתניה - - 10 -
4 עיר החוטאים תל אביב, חיפה - - 10 -
5 האיום האיראני הרצליה - - 8 -
6 עיירת המכשף נתניה - - 7 -
7 מטרו נתניה - - 7 -
8 הבריחה מונציה נתניה - - 9 -
9 תעלומה במשרדי הפארק ירושלים, הרצליה - - 9 -
10 מקדש אנוביס נתניה - - 8 -
11 גיבורים נתניה - - 8 -
12 תחנת משטרה נתניה - - 6 -
13 שוד המונה ליזה הרצליה - - 9 -
14 בריחת הפיראטים הרצליה - - 8 -
15 פורדו - מתקפת סייבר הרצליה - - 8 -
16 NYC במהירות גבוהה תל אביב - - 9 -
17 המסדר האפל תל אביב - - 9 -
18 Heaven&Hell בודפשט - - 9 -
19 בריחה מאלקטרז אילת - - 3 -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות