Dar Berkovich
כללי
  • ברחתי 8 פעמים
  • מתכנן 1 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (8)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 תעלומה במשרדי הפארק ירושלים, הרצליה - - - -
2 בית היתומים בת ים 50 - 5 -
3 בריחה מאלקטרז אילת - - 6 ירון דר
4 אימת טרנטון בת ים 54 - 8 דר וירון
5 אוז (oz) תל אביב 50 - 10 דר וירון
6 נמלטים ראשון לציון, באר שבע 52 - 7 דר וירון
7 מצרים העתיקה באר שבע 45 - 3 -
8 הנוגדן רמת גן 38 - 6 -
חדרים בתכנון (1)
# שם מיקום הערות
1 המסור (לשעבר מועדון צייד) באר שבע, חיפה 7