Harel Levy
כללי
  • ברחתי 5 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (5)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 אבק שריפה מעונה - - - -
2 מבצע זעפרן רעננה, ראש פינה - - - -
3 שוד הקזינו תל אביב - - - -
4 הפולחן חיפה - - 8 -
5 הקלף של ג'ק ראשון לציון 52 לפני 3 שנים 10 חדר מעניין וכיפי
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות