adi shniderman
כללי
  • ברחתי 1 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
  • חדר בריחה מהטובים שהיינו בהם חידות מאתגרות וחכמות התפאורה מתאימה לסיפור בחדר ומכניסה לאיווירה אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם אז זה החדר בשבילכם
    כישוף המתים
תמונות אחרונות
חדרים (1)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 כישוף המתים הרצליה 62 לפני 10 חודשים 10 חדר בריחה מהטובים שהיינו בהם חידות מאתגרות וחכמות התפאורה מתאימה לסיפור בחדר ומכניסה לאיווירה אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם אז זה החדר בשבילכם
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות