adi shniderman
כללי
  • ברחתי 1 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
  • חדר בריחה מהטובים שהיינו בהם חידות מאתגרות וחכמות התפאורה מתאימה לסיפור בחדר ומכניסה לאיווירה אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם אז זה החדר בשבילכם
    כישוף המתים
תמונות אחרונות
חדרים (1)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 כישוף המתים הרצליה 62 לפני 3 שנים 10 חדר בריחה מהטובים שהיינו בהם חידות מאתגרות וחכמות התפאורה מתאימה לסיפור בחדר ומכניסה לאיווירה אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם אז זה החדר בשבילכם
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות