שרון לוי
כללי
  • ברחתי 4 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (4)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 רעש לבן תל אביב - - - -
2 קגב תל אביב - - - -
3 בריחה מאלקטרז אילת - - - -
4 הג'וב האחרון תל אביב 59 לפני 3 שנים 8 -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות