Yonatan Elzaser
כללי
  • ברחתי 18 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (18)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 הנגאובר פתח תקווה, אילת - - 8 -
2 סוד הגלריה חיפה - - 7 -
3 הפולחן חיפה - - 4 -
4 קרקס האימה קריית ביאליק - - 6 -
5 1408 נתניה - - 7 -
6 רוצח הרנטגן מרחביה, באר שבע - - 8 -
7 בשבי הסורי מרחביה, באר שבע - - 8 -
8 המחלקה הפסיכיאטרית נשר - - 9 -
9 מימד האלפא רעננה - - 9 -
10 האיום האיראני הרצליה - - 9 -
11 התקליט האבוד חיפה - - 8 -
12 הג'וב היווני חיפה - - 8 -
13 הספוג הצהוב חיפה - - 7 -
14 המסע אל העבר (לשעבר תעלומת הבית הנטוש) נשר - לפני 2 שנים 8 -
15 המאה נתניה 45 לפני 2 שנים 9 -
16 אקסקליבר נשר 45 לפני 2 שנים 8 -
17 מרסר 112 תל אביב 55 לפני 2 שנים 9 -
18 שוד בנק חיפה, באר שבע 39 לפני 2 שנים 9 -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות