Lihi Emek
כללי
  • ברחתי 14 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (14)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 טיטאניק תל אביב, בנימינה, אילת 45 - 8 -
2 שוד בנק חיפה, באר שבע - - 6 -
3 הבריחה משרבורג גליל 38 - 9 -
4 מבצע זעפרן רעננה, ראש פינה 54 - 5 -
5 החופשה בסקוטלנד בלפוריה 52 - 10 -
6 תעלומה במשרדי הפארק ירושלים, הרצליה - - 8 -
7 לנקות את מר ריצ'באום אבן יהודה - - - -
8 סיוט ברחוב אלם קייב - - - -
9 אליס בארץ הפלאות קייב - - - -
10 שומרי הגלקסיה נשר - - - -
11 המשחק האחרון חיפה - - - -
12 בשבי הסורי מרחביה, באר שבע - - - -
13 ציידי השדים תל אביב 35 - 10 -
14 הצוללת במפרץ חיפה חיפה - - - -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות