נועם צוקרמן
כללי
  • ברחתי 4 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (4)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 הצוללת רחובות, באר שבע - - - -
2 קגב תל אביב - - - -
3 מרתף יינות תל אביב - - - -
4 היער הקסום רחובות, באר שבע - - - -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות