Ira Rogozovsky
כללי
  • ברחתי 23 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (23)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 הנגאובר פתח תקווה, אילת - - - -
2 המסור (לשעבר מועדון צייד) באר שבע, חיפה - - - -
3 הנוגדן רמת גן - - - -
4 קגב תל אביב - - - -
5 חדרו של המרגל הסורי תל אביב - - - -
6 מחנה 23 פתח תקווה - - - -
7 המלך ארתור פתח תקווה - - - -
8 המוזיאון הוד השרון - - - -
9 קיוב פתח תקווה - - - -
10 הקטקומבה פתח תקווה - - - -
11 אגרבה נשר - - - -
12 שבעת חטאי המוות (SE7EN) פתח תקווה - - - -
13 חיילי צעצוע פתח תקווה - - - -
14 אקסקליבר נשר - - - -
15 המסע אל העבר (לשעבר תעלומת הבית הנטוש) נשר - - - -
16 הצד האחר תל אביב - - - -
17 שגרירות במצור פתח תקווה - - - -
18 בית המטבחיים פתח תקווה - - - -
19 המסע בזמן תל אביב - - - -
20 אפקט הפחד אילת - - 3 -
21 בית מספר 19 בני ברק - לפני 2 שנים 9 -
22 שיקאגו פתח תקווה 52 לפני 2 שנים 7 -
23 הפירמידה פתח תקווה 49 לפני 2 שנים 8 -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות