katya ditchi
כללי
  • ברחתי 8 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (8)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 התפרצות (לשעבר אני אגדה) ראשון לציון - - - -
2 שעת חירום (מיונים לשב"כ) באר שבע, תל אביב - - - -
3 בבושקה באר שבע - - - -
4 ארמגדון בודפשט - - - -
5 מצרים העתיקה באר שבע - - - -
6 רוצח הרנטגן מרחביה, באר שבע - - - -
7 בשבי הסורי מרחביה, באר שבע - - - -
8 התא ראשון לציון - לפני 2 שנים - -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות