Dudi Malka
כללי
  • ברחתי 34 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (34)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 אמנזיה תל אביב 50 - 3 -
2 הטינה חיפה 50 לפני 4 שנים 8 -
3 המכתב קרית מוצקין 50 לפני 4 שנים 2 -
4 תא טרור קרית מוצקין 50 לפני 4 שנים - -
5 בלש אמיתי חיפה 50 לפני 4 שנים 7 -
6 סוכן 007 חיפה 50 לפני 4 שנים 10 -
7 הצלצול (לשעבר צלצול האימה) חיפה, ירושלים - לפני 4 שנים 9 -
8 שוד בנק חיפה, באר שבע 50 לפני 4 שנים 9 -
9 המסע אל העבר (לשעבר תעלומת הבית הנטוש) נשר 50 לפני 4 שנים 10 -
10 הפולחן חיפה 50 לפני 4 שנים 10 -
11 עיר החוטאים תל אביב, חיפה 50 לפני 4 שנים 10 -
12 המסור (ראשון לציון) ראשון לציון 43 לפני 4 שנים 10 -
13 התפרצות (לשעבר אני אגדה) ראשון לציון 46 לפני 4 שנים 7 -
14 התא ראשון לציון 46 לפני 4 שנים 10 -
15 מוות קליני ראשון לציון 45 לפני 4 שנים 8 -
16 הטיהור חיפה 50 לפני 4 שנים 10 -
17 מראה מראה כפר סבא 38 לפני 4 שנים 10 -
18 ההוביט כפר סבא 45 לפני 4 שנים 9 -
19 טמפל ראן חיפה 55 לפני 3 שנים 6 -
20 מבצע זעפרן רעננה, ראש פינה 50 לפני 3 שנים 10 -
21 מבצע לוויתן רעננה 50 לפני 3 שנים 9 -
22 קיוב פתח תקווה 60 לפני 3 שנים 10 -
23 מוזיאון נטוש חיפה 40 לפני 3 שנים 10 -
24 התקליט האבוד חיפה 45 לפני 3 שנים 10 -
25 1408 נתניה 45 לפני 3 שנים 8 -
26 לנקות את מר ריצ'באום אבן יהודה 50 לפני 3 שנים 10 -
27 שוליית הקוסם אבן יהודה 45 לפני 3 שנים 10 -
28 אלנבי 28 תל אביב 37 לפני 3 שנים 10 -
29 קגב תל אביב 50 לפני 3 שנים 10 -
30 אלם סטריט תל אביב 50 לפני 3 שנים 10 -
31 המשחק האחרון חיפה 41 לפני 3 שנים 10 -
32 אקסקליבר נשר 50 לפני 3 שנים 9 -
33 בית היתומים בת ים 50 לפני 3 שנים 10 -
34 המקפיא בת ים 40 לפני 3 שנים 8 -
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות