ויקה בר
כללי
  • ברחתי 33 פעמים
  • מתכנן 6 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (33)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 בלש אמיתי חיפה - לפני 4 שנים 9 צפייה חדר מס' 1 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/712219642254350/
2 הצלצול (לשעבר צלצול האימה) חיפה, ירושלים - לפני 4 שנים 7 צפייה חדר מס' 2 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/712219642254350/
3 בריחה מאלקטרז אילת - לפני 4 שנים 6 חדר מס' 3 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/712219642254350/
4 לכודים בזמן תל אביב - לפני 4 שנים 9 חדר מס' 4 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/721207624688885/
5 סודו של וולטר תל אביב - לפני 4 שנים 5 חדר מס' 5 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/721207624688885/
6 הדרך לגהינום תל אביב - לפני 4 שנים 10 חדר מס' 6 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/721207624688885/
7 קוהינור חיפה - לפני 4 שנים 6 חדר מס' 7 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/724850040991310/
8 המרדף אחרי המיליון ירושלים, חיפה - לפני 4 שנים 7 צפייה חדר מס' 8 -
9 החקיין חיפה - לפני 4 שנים 7 צפייה חדר מס' 9 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/740093889466925/
10 סוד הגלריה חיפה - לפני 4 שנים 7 צפייה חדר מס' 10 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/750182665124714/
11 המחלקה הפסיכיאטרית נשר - לפני 4 שנים 8 צפייה חדר מס' 11 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/750182665124714/
12 רוצח הרנטגן מרחביה - לפני 3 שנים 7 צפייה חדר מס' 12 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/780366555439658/
13 אבירי השולחן העגול כפר סבא, ראשל"צ - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 13 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/778937505582563/
14 מקדש אנוביס נתניה - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 14 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/778937505582563/
15 קרקס האימה קריית ביאליק - לפני 3 שנים 6 צפייה חדר מס' 15 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/781948135281500/
16 מבצע עטלף הרצליה - לפני 3 שנים 5 צפייה חדר מס' 16 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/799669946842652/
17 מלון גרנד קרליבך - הסוויטה תל אביב - לפני 3 שנים 8 צפייה חדר מס' 17 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/806670116142635/
18 הבריחה מונציה נתניה - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 18 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/799669946842652/
19 עיירת המכשף נתניה - לפני 3 שנים 8 צפייה חדר מס' 19 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210744143310894&set=basw.AbpCVMWNdtv45dS7OpI9wlqC4mSQFTIQqCc0xJ8bweyFukpCrsJySLrfOh2ibd9wSzaaTB2FQ4YpRCJuCGi3ZvG1LcaoMQNrkASJz6fbz7_XbbN8sQhqQ7Izazkgio0OFjicFqqjItZqJ8sTEnkxdG2uF1DixdqJ8uXos4KdgYJ3qM-q935U4X9HO9iR5Z9CwQTEmIE2_S1GT3rtvovz6urBs0EFQyTIOLOEuFEpM9yVJTKLXsY_y-1r7kW1UOiOJVbf5g3PFtpKqZ4i1Zl3wGnwVS1bchuO6Nnr0Lgvu9kmube0unbW_iTFqq6CeF2pC-QMiWhZiDNVVGmtnM94KdPyn56zp8JHYkvqX9fAJ3j0FDkYZTU5NQYeJVWOQ_aYQeQ.10154212075518089.381404295545052.10210744143310894&type=1&opaqueCursor=AbogehADS8b6-mkWMt3O8ZEHhyOK-478rO_cI54L06HgUEw0AYFyzY9e-O8rgryUuTaiwF4XeHANXdn7jxPPr_vcXrwtIc9pQmby3esK1iE4o4NJH0CSMm4fQcMcmJpuHhiwpgpc602W6WKUlfSiK3B0VuyFUzThXUqCxpiDSUJKxAo8nEDNWbiAoldLESsPgoax3C5s__1EuCGfrbO0Z4oPA9Gp8HCCxONCjm88yrTDdjtrsATOS8r8vTNtblc6xGrhott_RDyxCw7Qt2ZBjl6NBtfJoSR1pSgDJmvi44pDOFL5G89ZXvNu0PbbhaKOyPAFfRracNCrz57Ouw7InuIK2AG40a2K6z6uorzc-VXkme52MqPwvvn4IB6BY3zTDUxKIjVadthHwwSrMEa8ZUwrE9BWRN4SKta2vKD23GuCNdd0nzefJMRscFmKiV1BJDJMpc8wdrfShwFUcowPOhDMmLZR5NgA1BGLyhYUvB2jztN1PlMn2HiVqzAPKOvSPTi2bk2E5gEoeiXNJvCavWpmM8IcCJ49OWNBBUHKtzGrPY6PqL084bMmCy9Sxa_hjoQcuclFhc01WU6QK6hfxFyzH2ZensNbATOPvJ8iTa5QCHjh6jZgmczLy1T8KrL6VW8xv3tQ4HYxUUvQv-oQpOqN&theater
20 שוד בנק חיפה - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 20 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/824727064336940/
21 אימת טרנטון בת ים - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 21 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/825665900909723/
22 מבצע זעפרן רעננה, ראש פינה - לפני 3 שנים 7 צפייה חדר מס' 22 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/829941483815498/
23 לכודים תל אביב, ירושלים - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 23 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211139579116542&set=basw.AbojPDn0urOg_0s1yr5v4Q5Ifxqt10u2GeU-P2iBAwdER15q727JPkNgaVOZCk_35OvhUDg2jGfIdsZidAPgfOxGRDajk-OTnomN3rNNREoisSFxj_GajVQ56zT3vsFIr3odFb6DWBMUCmySMsb1Gu4eDdY_8vP94mm0A4GO77M7HeeOM2WCIMzelDphR47OH6k0zsuZpK5ZKGr0hsDFmPB5KHFw2BU_8uaIiVAVuL-wqsNjcbnhUnHjH0unWavtqEfdZNZSYBMuUub1Hu2FmbkaksLnQIv27THxgLnh5T4B2PGfdduM8dwOPFqeT9FRiQ7e5-wRUsfYxnFCC0TzICEl.10211139579116542&type=1&opaqueCursor=AbqbAeAxzCUvFIqi_3_Vlr6V_gLcTl56idrsSRfBZ6YcwFcqlIAXr9UNrFRMVQ7lsY57pT9-Rv5OrB0jE0_jWhCtuMOMbC6uNGhgb-8r9XVx8dlgYlxn45MdJ2oVmUSlQcz4pjUcQx1KO-m-cb-Xb14u_YmJPALyeKn6dUmknOMUaO-iBupqgRb-Sd0MKrHoQLiExWMUuR8JwTZE9nacaXDzNihTn_F8rDb9YxA1X1xSzAdPDY98P7vbLZn6y0PypIZbF7fJYlBkX93pdiysrrh73QdLcx923kGvpcghYu653Mr2PTgz5SbZHHD6HiR3V3QLDbRc0ZdIC_p7jUeVe6BSKHF4W9u1d5dxArABTHG08ypHE5Jr9DARH8Q84zRVobohfUSEd-BCcMw_6-sZ2zeUP8x9p259-hDOmkgsfa-HPuabSgB2X9q88DsHe0LKd_1PIlWUVv9WFZApWF--LpoU_HEZBGwmE60wFPDvR7IgPWlA_2NiS7E9adpbizKqTVGFAsDDUkgpcUYEGHmtZ9KFhstoWfFnuTEM19dIkVMJC4YxUQgwN4rtpnvsXedHgRY3gjhdlZMbFY5xaMzleuDi0GRiwtBvae-nQR45CUNvDcjoTCYGZQnvwsu_fkfHP1CGOJZFl3ZXMLrtls5nEqhHTunXr2DHPcuEZunG_wKtcFuG-3ofeY3v5sBecFYv8gpYM13KZt7BRJfeNFXYWkW5&theater
24 קארטו רעננה, ראש פינה - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 24 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/829941483815498/
25 דה וינצ'י (לשעבר תעלומות דה וינצ'י) חיפה, אילת - לפני 3 שנים 8 צפייה חדר מס' 25 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/840575606085419/
26 תעלומת הבית הנטוש נשר - לפני 3 שנים 7 צפייה חדר מס' 26 - https://www.facebook.com/groups/roomescapeisrael/permalink/845604108915902/
27 זבל של שותף תל אביב - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 27
28 הבונקר תל אביב - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 28
29 בריחה מהפנינה השחורה חיפה - לפני 3 שנים 1 צפייה חדר מס' 29
30 ציד מכשפות פתח תקווה - לפני 3 שנים 10 צפייה חדר מס' 30
31 אלטאיר: תחנת החלל תל אביב - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 31
32 לנקות את מר ריצ'באום אבן יהודה - לפני 3 שנים 9 צפייה חדר מס' 32
33 1408 נתניה - לפני 3 שנים 8 צפייה חדר מס' 33
חדרים בתכנון (6)
# שם מיקום הערות
1 פרויקט איקס תל אביב -
2 הוטל קליפורניה תל אביב -
3 אלנבי 28 תל אביב -
4 הקרב האחרון תל אביב -
5 המאה נתניה -
6 המשימה: אוטובוס ירושלים -