Golan Hershko
כללי
  • ברחתי 24 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (24)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 שחור & לבן רמת גן - - - -
2 שוד בנק חיפה, באר שבע - - - -
3 מתקפת הזומבים תל אביב - - - -
4 המלך ארתור פתח תקווה - - - -
5 חטופים בתאילנד פתח תקווה - - - -
6 שגרירות במצור פתח תקווה - - - -
7 אזור 51 פתח תקווה - - - -
8 בעקבות התיבה הגנובה פתח תקווה - - - -
9 הסוכנות - יחידת עילית פ"ת - - - -
10 הניסוי כפר סבא - - - -
11 קגב תל אביב - - - -
12 זבל של שותף תל אביב - - - -
13 ציד מכשפות פתח תקווה - - - -
14 הנוגדן רמת גן - - - -
15 קרקס סטימפאנק תל אביב - - - -
16 עונש מוות תל אביב - - - -
17 המסדר האפל תל אביב - - - -
18 הוטל קליפורניה תל אביב - - - -
19 בריחה מאלקטרז אילת - - - -
20 בצלמו של רוצח פתח תקווה - - - -
21 פרנקנשטיין כפר סבא - - - -
22 רוצח סדרתי תל אביב 45 לפני 6 שנים 8 -
23 בית המטבחיים פתח תקווה 50 לפני 3 שנים 8 -
24 שתיקת הכבשים כפר סבא 60 לפני 3 שנים 8 מדר
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות