Sarit Danino
כללי
  • ברחתי 10 פעמים
  • מתכנן 1 חדרים
ביקורות אחרונות
  • חדר אלקטרוני מדהים, שונה מכל מה שעשינו עד עכשיו.
    אבק שריפה
תמונות אחרונות
חדרים (10)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 סודות המגילה זכרון יעקב 60 לפני 4 שנים 8 -
2 הטירה המקוללת תל אביב 60 לפני 4 שנים 6 -
3 מצרים - האוצר האבוד באר שבע 55 לפני 4 שנים 7 -
4 מטמון הברון זכרון יעקב 45 לפני 4 שנים 9 -
5 שוד בנק חיפה, באר שבע 52 לפני 4 שנים 9 -
6 מבצע זעפרן רעננה, ראש פינה 45 לפני 4 שנים 10 -
7 קוהינור חיפה 60 לפני 4 שנים 8 -
8 קארטו רעננה, ראש פינה 45 לפני 4 שנים 8 -
9 הבונקר תל אביב 24 לפני 4 שנים 7 -
10 אבק שריפה מעונה 44 לפני 3 שנים 10 חדר אלקטרוני מדהים, שונה מכל מה שעשינו עד עכשיו.
חדרים בתכנון (1)
# שם מיקום הערות
1 הספוג הצהוב חיפה ב-16.8.17