Ido Ajzenstadt
כללי
  • ברחתי 8 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (8)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 פרויקט איקס תל אביב, באר שבע 48 - 9 מעולה!
2 אוצר ירושלמי רמת גן 60 - 4 מהחדרים הפחות טובים שלי
3 הכלא הרוסי תל אביב 48 - 7 כיף מאוד
4 עליסה בארץ הפלאות תל אביב 59 - 9 החדר הראשון שלי! מעולה!
5 קרקס סטימפאנק תל אביב 50 - 7 מתחיל חבל על הזמן, ההמשך סבבה
6 תעלומה במשרדי הפארק ירושלים, הרצליה 60 - 7 נחמד מאוד
7 אבק שריפה מעונה 41 לפני 3 שנים 8 אחלה חדר לקבוצות גדולות
8 מחנה 23 פתח תקווה 65 לפני 3 שנים 9 מעולה - זה בשביל החוויה... החידות לא מאתגרות מדי, אבל כל האווירה מטורפת!
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות