Roni Amram
כללי
  • ברחתי 40 פעמים
  • מתכנן 0 חדרים
ביקורות אחרונות
תמונות אחרונות
חדרים (40)
# שם מיקום זמן יציאה תאריך דירוג תמונה הערות
1 מכרות המלך שלמה ירושלים - - 4 מעיין וטל
2 סודו של הענק ירושלים 38 - 10 יואב וענת
3 קיוב פתח תקווה - - 8 יואב וענת
4 הבריחה מהכלא ירושלים - - 5 תמר בן ואמיר
5 המסור (ראשון לציון) ראשון לציון - - 8 בן ותמר
6 USS ENIGMA - משבר במעמקים ראשון לציון - - 8 בן ותמר
7 פארק היורה ראשון לציון - - 9 בן ותמר
8 נמלטים ראשון לציון, באר שבע - - 10 טל בתיה ומיכאל
9 TESYS 2.0 תל אביב - - - נאט ולן
10 משחקי הגורל ראשון לציון - - - שי בן ותמר
11 תעלומה במשרדי הפארק ירושלים, הרצליה - - - מיתר טל ולירן
12 ג'ק המרטש פתח תקווה 60 - 10 בן ותמר
13 בשבי האויב תל אביב - - 6 -
14 סטארגייט ירושלים - - 8 טל ובתיה
15 רעש לבן תל אביב - - 9 -
16 לכודים תל אביב, ירושלים 40 - 8 בן ותמר
17 עיר החוטאים תל אביב, חיפה 60 - 9 בן ותמר
18 מוטל פנורמה תל אביב 61 - 10 -
19 24 פתח תקווה - - 8 -
20 אפקט הפחד אילת - - - -
21 השאגה ראשון לציון 48 - 8 עם טל בתיה ומיכאל
22 הצלצול (לשעבר צלצול האימה) חיפה, ירושלים - - - ירושלים עם בן ותמר- סינימה סיטי
23 שרלוק הולמס ראשון לציון - - 7 בתיה מיכאל וטל
24 התפרצות (לשעבר אני אגדה) ראשון לציון - - - -
25 המלך ארתור - אגדת החרב אילת - - 3 -
26 ספר הצללים תל אביב - - 10 -
27 מונשיין ירושלים - - 7 -
28 D-END (לשעבר Overlord) חולון 45 לפני 3 שנים 8 בן ותמר
29 שבויי המבצר ירושלים - לפני 3 שנים 6 מור
30 הודיני ראשון לציון - לפני 3 שנים 4 בן ותמר
31 טומב ריידר: המקדש הסודי (לשעבר הרפתקאה במנזר) ראשון לציון 58 לפני 3 שנים 8 בן ותמר
32 התא ראשון לציון - לפני 3 שנים 8 בן ותמר
33 אחוזת השכן ראשון לציון 44 לפני 3 שנים 9 מיכאל טל ובתיה
34 אבירי השולחן העגול כפר סבא, ראשל"צ 29 לפני 3 שנים 7 בן ותמר.
35 ציד מכשפות פתח תקווה 51 לפני 3 שנים 9 מדהים!!!!
36 אילומינטי תל אביב 61 לפני 3 שנים 9 -
37 קגב תל אביב 44 לפני 2 שנים 7 -
38 צא מהסרט ירושלים 60 לפני 2 שנים 8 בן ותמר
39 המוזיאון הוד השרון 59 לפני 1 שנה 8 בתיה וטל
40 דון פבלו ירושלים 47 לפני 1 שנה 8 בן ותמר
חדרים בתכנון (0)
# שם מיקום הערות