המלך ארתור

פתח תקווה

ביקורים 67
זמן ממוצע 52
ציון 6.50