נקודת הג'י

תל אביב

ביקורים 26
זמן ממוצע 52
ציון 6.22
ביקורים