מכרות המלך שלמה

ירושלים

ביקורים 13
זמן ממוצע 48
ציון 5.43
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים