מכרות המלך שלמה

ירושלים

ביקורים 14
זמן ממוצע 48
ציון 5.32
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים