מכרות המלך שלמה

ירושלים

ביקורים 15
זמן ממוצע 48
ציון 5.30
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים