בית המטבחיים

פתח תקווה

ביקורים 15
זמן ממוצע 52
ציון 5.58