בית המטבחיים

פתח תקווה

ביקורים 14
זמן ממוצע 52
ציון 5.71