מגדל טסלה

פתח תקווה

ביקורים 25
זמן ממוצע 48
ציון 5.66
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים