מגדל טסלה

פתח תקווה

ביקורים 24
זמן ממוצע 48
ציון 5.72
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים