Deep Blue

מילאנו

ביקורים 1
זמן ממוצע 60
ציון 4.92
  • זוג, חדר רע - כמות מנעולים הזויה, בלי הקשר לוגי בחדר, חידה שדרשה ידע מוקדם משולבת בכמות צעדים שאי אפשר לזכור - לא יצאנו בזמן, ולכן לא הגענו לחידת הסיום


כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים