דברים מוזרים

הרצליה

ביקורים 21
זמן ממוצע 53
ציון 5.49
  • זוג, מעולה, מרופרנס מאד לסדרה וחשוב לראות את העונה ה1 לפני, יש גם רפרנסים לעונה ה2

  • סימון

כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים