The Lost City of Amazon

סיאול

ביקורים 2
זמן ממוצע 84
ציון 5.12
  • תפאורה מעולה וחדר מושקע בטירוף אבל הרבה חידות מבזבזות זמן ומרגיזות. עשינו בזוג ולקח 85 דקות מתוך 75 שהחדר מוגדר

כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים