Sorcerer's Sanctum

San jose

ביקורים 1
זמן ממוצע 60
ציון 5.19
  • אולי החדר הכי טוב שעשיתי! הבעיה היחידה שהוא מוגדר שעה ומינימום 6 ולכן יש לו אחוז הצלחה ממש נמוך של 25% ואי אפשר באמת לסיים אותו בזמן

כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים