שם קוד: האיש שלנו בדמשק

מפקדת הכוחות הסוריים בקונייטרה

ביקורים 1
זמן ממוצע -
ציון 5.12
    כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
כרגע אין נתונים ממשתמשים פומביים.
ביקורים